Kontrolní otázky

kontrolni otazkyKontrolní otázky

  • Jak můžeme definovat svědomí?
  • Co znamená pro lidský život odpuštění a naděje?
  • Jaký význam má v mezilidských vztazích solidarita?
  • Má každý člověk svůj žebříček hodnot?
  • Mají požadavky Desatera svoji platnost i v dnešní době?
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM