5. Etika se neobejde bez hodnotových postojů

Úvod do problematiky studijní jednotky

Každý z nás si uvědomuje, že hlas svědomí nám denně naznačuje, co děláme dobře a co špatně. Lidé chtějí spolupracovat a vycházet spolu, proto je nutné, aby si dokázali odpouštět a vzájemně se respektovali. Teprve na tomto základě je možné rozvíjet solidaritu. Uvědomujeme si, že ve společnosti by měly platit tradiční hodnoty. Naše civilizace má židovsko-křesťanské kořeny a ty poukazují k Desateru. Tento geniální kodex podle filosofa Jana Sokola je důležitý pro lidi, bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou věřící.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM