Literatura ke studijní jednotce

literatura ke studiuDoplňující literatura ke studijní jednotce

Furger, F.: Etika seberealizace, osobních vztahů a politiky, Academia, Praha, 2003

Kohák, E.: Pražské přednášky : život v pravdě a (post)moderní skepse, Ježek, Rychnov nad Kněžnou, 1999

Lévinas, E.: Totalita a nekonečno, OIKOYMENH, Praha, 1997

Seknička, P., Bohatá, M., Šemrák, M.: Úvod do hospodářské etiky, ASPI Publishing, Praha, 1997

Thompson, M.: Přehled etiky, Portál, Praha, 2004

Weischedel, W.: Skeptická etika, OIKOYMENH, Praha, 1999

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM