Shrnutí

souhrnV této studijní jednotce jsme se dozvěděli, co je to hodnota a jaké hodnoty v lidském životě hledáme, když usilujeme o to, vytvořit si svůj individuální žebříček hodnot. K celoživotní práci na sobě a k péči o duši patří zdokonalování se v ctnostech. Jak člověk dozrává a upřesňuje si své hodnotové postoje, mění se i jeho priority a pořadí hodnot. K významné hodnotě lidstva však vždy patří a patřila svoboda. Mladí lidé mívají obtíže s převzetím břemena odpovědnosti, které však je nedílnou součástí svobody.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM