Kontrolní otázky

kontrolní otázkyKontrolní otázky

  • Jak rozumíme pojmu hodnota?
  • Jak cítíme hodnotou pravdy?
  • Myslí člověk, kterému jde o dobrý život, na prvním místě na své „štěstí“?
  • Co to je sebeovládání, velkomyslnost a laskavost? Je třeba mít úctu k existenci druhého?
  • Co náleží k základním ctnostem?
  • Záleží nám na občanských ctnostech?
  • Proč je svoboda považována za nejdůležitější hodnotu lidské praxe?
  • Je skutečná svoboda myslitelná bez odpovědnosti?
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM