Případová studie, kazuistika, příklad (aplikace teorie do praxe)

literaturaCtnosti a jejich revitalizace

Znovuoživení ctností můžeme dnes opravdu výrazně pociťovat. Jednu z těchto kladných změn vidím i ve vztahu společnosti k těm, které osud znevýhodnil po stránce fyzické nebo psychické. Dospělí i děti s hendikepem mívají své asistenty, kteří jim pomohou v tom, co by sami nezvládli. Ti jsou obětaví, trpěliví, taktní, zachovávají důstojnost svých klientů, tedy správně pěstují své ctnosti. I díky jim se daří začlenění dětí s Downovým syndromem, s autismem a dalšími zdravotními problémy do tříd na základních školách. V posledních letech se u nás také chvályhodně uplatňuje dobrovolnictví, které je ovšem v některých zemích již rozvinutější, např. v Německu. Řada lidí různého věku se věnuje např. kreslení s dětmi v psychiatrických léčebnách a na onkologických odděleních. Dobrovolníci docházejí také do hospiců. Svůj čas a síly věnují z dobré vůle. Chtějí pomoci potřebným, strádajícím. Je důležité projevit svou lidskost a účast s jinými lidskými bytostmi, prožívat vztah k těm, kteří jsou v nouzi.

Podnětně se o potřebě ctností vyjádřil lékař a humanista, nositel Nobelovy ceny, dr. Albert Schweitzer, který dobře věděl, že bližní potřebuje pomoci: „Etika úcty k životu žádá, abychom vždy nějak a něčím byli lidmi pro lidi. Ty, kteří se v povolání nemohou vydat jako lidé lidem a jinak nemají nic, co by mohli dát, nabádá, aby obětovali něco ze svého času a volných chvil, i když jich mají poskrovnu. Vytvořte si vedlejší povolání, říká jim, nepostřehnutelné, snad tajné vedlejší povolání. Otevřete oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu přátelství, trochu účasti, trochu společnosti, trochu práce nějakého člověka. Možná, že je to člověk osamělý nebo zatrpklý nebo nemocný anebo nešika, jemuž něčím můžeš být. Třeba je to stařec nebo dítě. Nebo třeba nějaké dobré dílo potřebuje dobrovolníky, kteří obětují volný večer či mohou dělat pochůzky. Kdo může spočítat všechny způsoby využití, k nimž se může hodit provozovací kapitál zvaný člověk?“

Buďme dobrovolníky, kteří chodí po zemi a vnímají druhé jako plnohodnotné bytosti.

Olga Nytrová

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM