Shrnutí

souhrnV této studijní jednotce jsme se dozvěděli, jak je komunikace pro lidský život důležitá. Uměním dialogu se lidstvo zabývá už od antiky. Mistrem dialogu byl Platon. I mezi našimi českými filosofy 20. a 21. století nacházíme ty, kteří nám přibližují podstatu dialogu a zdůrazňují jeho klíčový význam pro hledání univerzální hodnoty, kterou je pravda. Připomeňme si v této souvislosti dialog mezi pedagogem a žákem, dialog mezi rodiči a dětmi, dialog v rámci týmové spolupráce v řadě profesí a podobně.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM