Kontrolní otázky

kontrolni otazkyKontrolní otázky

  • Je představa komunikace spojena s představou partnerství a týmové spolupráce?
  • Co je to dialog a proč ho potřebujeme?
  • Je v dialogu důležité porozumět motivaci, smyslu a síle perspektivy druhého?
  • Vyjadřuje tvořivé slovo dialogu touhu po vztahu s tím druhým?
  • Kteří myslitelé se vyjadřují validně k dialogu?
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM