3. Úvod do problematiky

Úvod do problematiky studijní jednotky

V této části si rozebereme, proč bez komunikace není lidské bytí. Je zřejmé, že člověk je sociální bytostí a má velmi silnou potřebu komunikovat. Důležité je však, aby komunikace byla úsilím o opravdový dialog, tedy společným hledáním a nacházením souladu.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM