Kontrolní otázky

kontrolni otazkyKontrolní otázky

 • Kdo je člověk? Je to ten, kdo se má tázat? V čem tkví poslání lidské bytosti?
 • Máme hledat smysl života? Proč nejsme vyvázáni z hledání smyslu života?
 • Potřebuje lidstvo řád a vadí mu chaos?
 • Co je dobro? Co je zlo?
 • Patří k lidské podstatě zajímat se o otázky dobra a zla na pozadí vztahů mezi lidmi?
 • Co je to etika, čím se zabývá a jak ji můžeme vymezit?
 • Proč je etika pro zdraví společnosti důležitá?
 • Existuje na etiku recept? Máme počítat s tradicí a navazovat?
 • Jak chápeme artikulaci etiky v kódu dnešní doby?
 • Proč je důležitá individuální etika?
 • Máme najít sami sebe, svoji identitu a činit vědomá rozhodnutí?
 • Nacházíme v umění etický akcent?
 • Může zralý člověk lépe chápat hodnoty?
 • Jde nám o obnovu „morálního řádu“?
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM