2. Studijní jednotka

2. Úvod do problematiky studijní jednotky

Svět je hoden zhodnocení jakožto otázka a úkol bytí v dobrém.“

Radim Palouš

V této studijní části se zamyslíme nad růzností morálních pojetí a nad tím, že etika patří k lidstvu již od antiky. Je třeba odpovídat na výzvy, které etika představuje. Je třeba nově formulovat etické postoje a především etickou odpovědnost. Nutné je si uvědomit, že potřebujeme přemýšlet o lidských povinnostech a brát je vážně. Uvažujeme o individuální etice i sociální etice. Zajímá nás správné jednání, hledání pravdy a spravedlnosti. Pro etiku je velmi cenné uvědomit si ono buberovské vztahování mezi „já“ a „ty“. Člověk se zamýšlí nad řádem bytí, hledá soulad hodnot a nechce propadat chaosu. Na etiku nemáme hotový recept, je to štafeta hodnotových postojů. Usilujeme o dialogickou a zodpovědnou etiku.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM