Literatura ke studijní jednotce

literatura ke studiuDoplňující literatura ke studijní jednotce

Buber, M.: Já a Ty, Kalich, Praha, 2005

Coreth, E.: Co je člověk?, Zvon, Praha, 1994

Farková, M.: Vybrané kapitoly z psychologie, VŠ Jana Amose Komenského, Praha, 2006

Frankl, V. E.: Vůle ke smyslu, Cesta, Brno, 1994

Jankovský, J.: Etika pro pomáhající profese, Triton, Praha, 2003

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM