Kontrolní otázky

kontrolni otazkyKontrolní otázky

  • Kdo je člověk? Je to ten, kdo se má tázat? V čem tkví poslání lidské bytosti?
  • Máme hledat smysl života? Proč nejsme vyvázáni z hledání smyslu života?
  • Potřebuje lidstvo řád a vadí mu chaos?
  • Co je dobro? Co je zlo?
  • Patří k lidské podstatě zajímat se o otázky dobra a zla na pozadí vztahů mezi lidmi?
  • Proč je moudrost univerzální hodnotou lidstva?
  • Jak má člověk usilovat o moudrost?
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM