1. Úvod do problematiky

Úvod do problematiky studijní jednotky

literatura"Pokud se lidstvo zahubí samo, nemusí k tomu dojít udušením, nedostatkem kyslíku, likvidací mořských řas a deštných lesů, a také ne proto, že se vědomě vystavujeme nebezpečí radioaktivity. K zániku lidstva úplně postačí, když se moderní člověk zbaví všech morálních hodnot. Před tímto nebezpečím musíme varovat stejně důrazně, jako před elementárním ohrožením životního prostředí, které je výsledkem naší civilizace.“
Konrad Lorenz

Známý rakouský etolog a filosof ve své citátu mistrně ve zkratce vystihl podstatu problému. Záleží totiž jen na nás a patří k naší odpovědnosti, jak budeme vnímat morální hodnoty. Jde také o otázku našeho svědomí, zda budeme chtít rozpoznávat pravdu a spravedlnost, hledat dobro a svými činy k němu směřovat. K naší lidské zralosti patří i rozumný a odpovědný postoj k tradičním hodnotám. Platí hodnoty, na nichž je postavena naše civilizace. Je jen na nás, jaké zaujmeme hodnotové postoje, pokud jde od dobro a zlo, o etické zakotvení života, o hodnoty rodinné, o individuální i občanské ctnosti, o vztah k „vyšším hodnotám“, k tomu, co nás přesahuje a co nám naznačuje, jak hledat smysl svého života.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM