Cíle studia

studijní cíleCílem studia Etiky v rámci bakalářského studia na Univerzitě Jana Amose Komenského je přiblížit relevantní disciplínu etiku, která souvisí s řadou dalších humanitních oborů a je nezpochybnitelnou součástí lidského života osobního i profesního. Student by se měl naučit aplikovat etiku ve svém oboru, chápat konotace a osvojit si odpovídající pohled na praktickou etiku.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM