13. Tematické okruhy ke splnění závěrečné zkoušky

Tyto tematické okruhy budou předmětem zkoušky:

1. Vztah pojmů "mediální komunikace", "masová komunikace" a "síťová komunikace"(sl. č.1-12, kap. č. 1.1.).
2. Masová média jako mediální instituce (sl.č.17-20, kap. č. 2.2.)
3. Moc médií a mediální publikum (sl.č.20,21,23,30,31, kap. č. 3.3.)
4. Hlavní rozdíly mezi přenosovým a konstitutivním (kulturálním) modelem komunikační (sl.č.41-65, kap. č. 6.2.)
5. Pragmatický obrat ve vědě (dominantní a alternativní paradigma) (sl.č.33-39, kap. č. 6.1.)
6. Normativní teorie chování médií (sl.č.85-99, kap. č. 12 )
7. Birminghamská škola, Stuart Hall a entografický obrat. Torontská škola, Innis, McLuhan a technologický determinismus (sl.č.38,66,67. kap. č. 10.3.)
8. Typy teorií o vztahu medií a společnosti a funkcionalistická teorie médií (sl.č.82 kap. č. 7.1,7.2)
9. Vztah mediálních studií a teorie masové komunikace jako samostatných, konstituovaných oborů.(sl.č. 28, kap. č. 5.1.)
10. Rozvoj médií a představy o vývoji mediálního publika (sl.č. 30-31, kap. č. 5.2.)
11. Znaky, kódy a význam mediálního produktu (sl.č.72-78, kap. č. 8.2.)

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM