Slovník pojmů

Slovník pojmů pro všechny předmětyCurrently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Next)
  ALL

komunikační vědy

komunikační vědy

informace

informace

znakový systém

znakový systém

komunikátor

komunikátor

komunikant

komunikační kompetence

Absence zodpovědnosti

Absence zodpovědnosti jako důsedek anonymity internetu znamená vyloučení zodpovědnosti v jakémoliv smyslu vůči komukoliv jinému kromě sebe (11.1) .

Akustický komunikační kanál

Akustický komunikační kanál je takový, při němž komunikant přijímá informaci prostřednictvím sluchu.

Analýza rizik

Součást řízení, jejímž úkolem je rozeznat rizika, porovnat jejich závažnost, hledat příčiny a navrhnout postup minimalizace součtu všech relevantních rizik (optimalizace rizik) (7.2)

Anonymita internetu

Podstatně snížená možnost poznat skutečnou identitu autora sdělení (11.1).


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Next)
  ALL