Slovník pojmů

Slovník pojmů pro všechny předměty


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Next)
  ALL

Picture of Doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.

Doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.

Vnější diferenciace

Rozdělení žáků podle určitých kritérií do různých typů škol.

Vnitřní diferenciace

Rozdělení žáků podle určitých kriterií uvnitř školy (třídy) do různě zaměřených tříd (skupin).
Picture of Mgr. Lukáš Novák

Mgr. Lukáš Novák

Dialog

Rozhovor, rozmluva, zpravidla mezi dvěma osobami (viz monolog a polylog).

Explicitní

Podrobný, výslovný, zřetelný; zřetelně, jasně vyjádřený (opak implicitní).

Fatická

Fatická funkce (lingv.) - řečová funkce, mluvní, týkající se řeči, mluvy, související s mluvou, řečí

Fonetika

Vědní obor zabývající se zvukovou stránkou lidské řeči.

Funkce

lingv., styl.; Funkcí ve stylistice se rozumí záměr, který sleduje autor, popřípadě účel, kterému projev slouží, cíle, který se projevem sleduje. Na základě funkce pak rozlišujeme jednotlivé funkční styly.

imperativ

lingv. rozkazovací způsob sloves: Udělej! Zavolej! Nechoďte!

Implicitní

Zahrnutý, obsažený (v něčem), ale přímo nevyjádřený; rozumějící se samo sebou (opak explicitní)

Intertextovost

Vazba textu k jiným textům, případně i k dílům z jiných oblastí a k reáliím okolního svět.

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  19  (Next)
  ALL