Program

Program (schedule): Časově uspořádaný soubor pořadů, které médium vysílá v daném období. Sestavování programu (scheduling) je jedním z hlavních definičních znaků provozovatele vysílání a tím i vysílání samotného.

» Slovník pojmů