Funkce

lingv., styl.; Funkcí ve stylistice se rozumí záměr, který sleduje autor, popřípadě účel, kterému projev slouží, cíle, který se projevem sleduje. Na základě funkce pak rozlišujeme jednotlivé funkční styly.

» Slovník pojmů