Výpověď

lingv. Výpovědí rozumíme větu, která je (situačně) zakotvená v nějaké konkrétní komunikační situaci (nikoliv tedy větu izolovanou, bez kontextu).

» Slovník pojmů