Verbální komunikace

Verbální komunikace je taková, jejíž znakový systém je založen na slovech.

» Slovník pojmů