Komunikace

Komunikace je přenos informace mezi lidmi pomocí znakového systému, uskutečňovaný přímo nebo pomocí technicko-organizačních prostředků (nepřímo).

» Slovník pojmů