Bit

Bit (jednotka množství informace): Informační obsah sdělení o tom, která ze dvou jedině možných stejně pravděpodobných možností nastala (1.3).

» Slovník pojmů