Termín

lingv. Termín je lexikální jednotka sloužící odbornému vyjadřování s přesným, zpravidla pojmovým (nocionálním) významem, ve svém oboru jednoznačná, ustálená, bez vedlejších citových příznaků.

» Slovník pojmů