Téma

lingv. základová, východisková složka výpovědi; to, o čem se ve výpovědi něco řík. Ve větě "Petr odešl do práce." je tématem výpovědi "Petr".

» Slovník pojmů