Závislost

Závislost je stav, při němž se nadměrné užívání nějakého faktoru projeví negativními důsledky v oblasti sociálních vztahů (rozpad rodiny, přátelství atp.) nebo v oblasti finančního zabezpečení (ztráta zaměstnání, nezajištění základních potřeb rodiny, krach podnikání atp.) nebo obojím; je zřejmé, že tato definice pokryje závislosti na drogách a jiných návykových látkách stejně dobře jako závislosti na internetu či hráčskou vášeň. Zdravotní (klinická) definice je starší a odlišná; její aplikace na mediální závislosti je poněkud násilná.

» Slovník pojmů