Veřejné mínění

Názory, soudy a přesvědčení veřejnosti (imlicitně se míní většina obyvatel), které je aktivně prezentované či zaznamenané; nemusí to být mínění většiny, nýbrž pouze „aktivní většiny“ (10.1).

» Slovník pojmů