Indoktrinace

Indoktrinace je vnucované uplatnění určité ideologie s vylučováním nebo znesnadňováním kritického uvažování. Většinou jde o ovlivnění velmi obecných názorů, pos­tojů a hodnotových stupnic (10,4, 11.2).

» Slovník pojmů