Terminologie

lingv. 1. soubor termínů (odborných názvů) určitého oboru lidské činnosti, odborné názvosloví
2. nauka o termínech a jejich postavení v systému určitého jazyka

» Slovník pojmů