Reforma

(školská) zásadní změna systému, jejíž uskutečnění vyžaduje delší dobu a tím i vysoké finanční prostředky. Měla by být založena na reflexi a hluboké analýze současného stavu systému. Při její implementaci by nejprve měla být realizována etapa ověřování, která by měla být vyhodnocena nejen odborníky, ale třeba i v celonárodní diskusi. Pro reformu je třeba také připravit pedagogické pracovníky.

» Slovník pojmů