5.VZNIK MODERNÍCH NÁRODŮ, NACIONALISMUS A VZNIK NOVÝCH NÁRODNÍCH STÁTŮ

Kontrolní otázky

kontrolníKontrolní otázky:

  1. Jaký je rozdíl mezi formováním národa ve Francii a v českých zemích?
  2. Co to je národní hnutí a jaké jsou jeho cíle?
  3. Popište a charakterizujte jednotlivé fáze národních hnutí. Pokuste se sami zamyslet nad některými příklady a uvést je.
  4. Jmenujte některé osobnosti českého národního hnutí.