5.VZNIK MODERNÍCH NÁRODŮ, NACIONALISMUS A VZNIK NOVÝCH NÁRODNÍCH STÁTŮ

Shrnutí

souhrnShrnutí

Moderní národy se zformovaly v důsledku politických, společenských a kulturních změn, které nastaly v průběhu 19. století. Mezníkem byla Velká francouzská revoluce, která jako první přišla s myšlenkou, že součástí národa jsou všichni, nejen určité skupiny. V Evropě se můžeme setkat, podle některých badatelů, se dvěma typy vzniku moderního národa, východní (primární je jazyk, který se stává katalyzátorem národního hnutí a uvědomění) a západní (národy se formují kolem existujícího státního celku). Specifickým jevem je transformace nevládnoucích etnických skupin v moderní národ. Ta probíhala, jako tzv. NÁRODNÍ HNUTÍ čímž rozumíme cílevědomé úsilí dosáhnout pro tuto etnickou skupinu všech atributů plně zformovaného moderního národa. Tato hodnota však byla v různých etapách modernizačního procesu chápána a pojímána rozdílně.