Závěrečná práce studentů

11 - Témata závěrečné seminární práce

potTémata závěrečné seminární práce

Na závěr semestru studenti odevzdají seminární práci, kterou vypracují na jedno z níže uvedených témat:

Téma 1. Rodina v současné společnosti, její podoba, proměny a funkce.

Téma 2. Tradice v současné společnosti. Původ a současná podoba svátků, které se v dnešní české společnosti dodržují.

Téma 3. Vypracujte přehlednou informaci o nějakém soudobém náboženském hnutí či sekte (např. Svědkové Jehovovi, Scientologové, Moonisté apod.).

Práce bude napsána ve formátu Times New Roman, velikost písma 12 a bude v rozsahu max.6 normostran. O způsobu a termínu odevzdání budete informováni tutorem na některém z tutoriálů.