Studijní jednotka č. 10 - Mýtus a náboženství

Studijní jednotka č. 10 - Mýtus a náboženství

studijni cileStudijní cíle: Po prostudování této poslední části textu byste měli umět:

  • charakterizovat pojem náboženství a orientovat se v názorech některých badatelů,
  • vysvětlit pojmy s náboženstvím a duchovním životem velice úzce souvisejících, jako obřad, mýtus, magie, šamanismus.

cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: Obsah závěrečné studijní dávky není na první pohled příliš náročný, ale počítejte, že vám studium a zodpovězení kontrolních otázek zabere minimálně dvě hodiny.


klicove pojmyKlíčové pojmy: náboženství, víra, transcendentno, přirozeno a nadpřirozeno, posvátné a profánní, monoteismu, polyteismus, neteismus, magie, obřad, mýtus, šamanismus, Mircea Eliade, Sigmund Freud, Cliford Geertz.