Studijní jednotka č. 8 - Manželství a rodina

Studijní jednotka č. 8 - Manželství a rodina

studijní cíleStudijní cíle: Po prostudování této studijní jednotky dokážete:

  • vysvětlit manželství jako kulturní fenomén a popsat jeho znaky,
  • popsat dva základní typy manželství,
  • vysvětlit co je monogamie a polygamie, důvody jejich existence,
  • vysvětlit rozdíl mezi levirátem a sororátem,
  • vysvětlit pojem tradiční rodina a nukleární rodina.

cas ke studiuDoba potřebná ke studiu kapitoly: Na tuto studijní jednotku si vyčleňte alespoň dvě hodiny.

klicove pojmyKlíčové pojmy: manželství, sňatek, monogamie, polygamie, polygynie, polyandrie, levirát, sororát, sjednaný sňatek, věno, rodina, tradiční rodina, nukleární rodina.