Studijní jednotka č. 5 - Sociální původ chování a enkulturace

Studijní jednotka č. 5 - Sociální původ chování a enkulturace

studijni cileStudijní cíle: Po prostudování této studijní jednotky dokážete:

  • vysvětlit kulturní základy lidské existence a uspokojování lidských potřeb v průběhu socializace
  • pochopit, že všechno lidské chování má kulturní a sociální původ
  • vysvětlit obsah pojmu enkulturace a akulturace.

cas ke studiuDoba potřebná ke studiu: Tato studijní jednotka je náročná na porozumění, naplánujte si a její zvládnutí a zodpovězení otázek alespoň 3 hodiny.

klicove pojmyKlíčové pojmy: přirozenost, výchova, rasy, etologie, sex, Sigmund Freud, Oidipovský komplex, teorie libida, enkulturace, akulturace.