Studijní jednotka č. 4 - Lidská podstata a původ kultury. Koncept sociobiologie.

Studijní jednotka č. 4 - Lidská podstata a původ kultury. Koncept sociobiologie.

studijní cíleStudijní cíle: Po prostudování této lekce byste měli umět:

  • charakterizovat jednotlivé přístupy a pojetí k původu lidské kultury a lidské přirozenosti
  • popsat sociobiologický koncept kultury.

cas ke studiuDoba potřebná ke studiu: Naplánujte si na studium asi 1-2 hodiny.

klicove pojmyKlíčové pojmy: přirozenost, výchova, etologie, sociobiologie, rasismus, kultura, redukcionismus.