Studijní jednotka č. 3 - Kulturní relativismus

Studijní jednotka č. 3 - Kulturní relativismus

studijní cíleStudijní cíle: Po prostudování této jednotky dokážete:

  • vysvětlit podstatu pojmu kulturní relativismus a
  • popsat etapy kulturního relativismu.

cas ke studiuDoba potřebná ke studiu: Tato studijní část je krátká, ale její obsah nepodceňte. Na prostudování Vám ale bude stačit asi 1/2 hodiny.

klicove pojmyKlíčové pojmy: radikalismus, kulturní relativismus, sociokulturní systémy, evropocentrismus