Studijní jednotka č.1 - Úvod do problematiky. Vývoj věd o člověku.

Studijní jednotka č.1 - Úvod do problematiky. Vývoj věd o člověku.

studijní cíleStudijní cíle Po prostudování této části textu by student měl být schopen:

  • podat základní přehled vývoje bádání o člověku
  • vysvětlit co je obsahem kulturní a sociální antropologie
  • definovat a rozlišit termíny kulturní, sociální a fyzická antropologie, etnologie, etnografie a národopis.

cas ke studiuPředpokládaná doba potřebná ke studiu: Na studium této úvodní části a zodpovězení kontrolních otázek si naplánujte alespoň dvě hodiny.

klicove pojmyKlíčové pojmy: antropologie, etnologie, etnografie, kulturní antropologie, sociální antropologie, objevitelské cesty, zámořské objevy.