otázkyKontrolní otázky

  1. Objasněte funkcionalistickou teorie médií a společnosti.
  2. Jak chápe společenskou funkci médií teoretik masové komunikaceLasswell?
  3. Co znamená v masové komunikaci pojem "Torontská škola" a kdo je jejím představitelem?
  4. Vysvětlete novou teorii vazeb mezi médii a společností v dnešní informačníspolečnosti.
  5. Co znamená logika změny v teorii masové komunikace?
Available from: Thursday, 12 January 2012, 10:35 PM
Due date: Thursday, 19 January 2012, 10:35 PM