otazkyKontrolní otázky

  1. Definujte pojem žánr.
  2. Charakterizujte masovou komunikaci jako společenský proces.
  3. Co chápeme pod pojmem mediace?
  4. Jaké jsou náhledy na propojení médií se společností?
Available from: Thursday, 12 January 2012, 10:30 PM
Due date: Thursday, 19 January 2012, 10:30 PM