Kontrolní otázky

1. Co znamená sémotická moc lidu?
2. Kdo byl John Fiske?
3. Proč zkoumáme obsah médií?
4. Jak definujeme komunikaci?
5. Charakterizujte svobodu a nezávislost médií.

Available from: Thursday, 12 January 2012, 10:25 PM
Due date: Thursday, 19 January 2012, 10:25 PM