otazkyKontrolní otázky

1. Z čeho vychází teorie masové společnosti?
2. Co je funkcionalistická teorie médii?
3. Vysvětlete pojem komunikačně technologický determinismus.

Available from: Thursday, 12 January 2012, 10:20 PM
Due date: Thursday, 19 January 2012, 10:20 PM