otazkyKontrolní otázky

  1. Na čem je založena moc masových médií?
  2. Vysvětlete pojmy dominantní a alternativní paradigma.
  3. Popište jednotlivé modely komunikace - tedy přenosový, rituiálový, příjmový a propagační
  4. Jaké rozlišujeme čtyři základní druhy komunikace. Popište je. (Nápověda: projev, konverze, konzultace a registrace).
  5. Kdo je tiskový mluvčí a v čem spočívá jeho činnost. Jaké má mít vlastnosti?

 

Available from: Thursday, 12 January 2012, 10:15 PM
Due date: Thursday, 19 January 2012, 10:15 PM