kontrolní otázkyKontrolní otázky

  1. Vyjmenujte strukturální překážky bránící novinářské práci.
  2. Co v mediální teorie znamená poslušnost vůči autoritě?
  3. Jak ovlivňují hospodářské a tržní mechanismy nezávislost médií?
  4. Charakterizujte moc médií.
  5. Kdo byl Herbert Blumer?