kontrolni otazkyKontrolní otázky

1. Vysvětlete pojem občanská angažovanost?

2. Jak mohou novináři plnit roli hlídacích psů demokracie?

3. Co znamená pojem investigativní žurnalistika?

4. Charakterizujte mediální instituce.