kontrolni otazky Zopakujte si

  1. Co je občanská společnost?
  2. Popište různé pohledy na interpretaci občanské společnosti.
  3. Vysvětlete pojem masová media.
  4. Vysvětlete a odůvodněte význam masových medií v moderní společnosti.