13. POT „B“

Forma POTu:

Úvod

jak v hlavní části chcete postupovat.

Hlavní část

samotné zpracování.

Závěr

k čemu jste zpracováváním tématu dospěli,

jaké otázky Vás v průběhu zpracovávání napadaly,

popište, jak zpracovávané téma konkrétně souvisí s Vaší komunikací (používáním jazyka) v práci, doma.

Téma:

Použití chybné argumentace, kvaziargumentace

Zaměřte se na dialogy v médiích, ve Vašem pracovním či osobním okolí, ve filmech či inscenacích, na reklamu, obchod a marketing. Objevte příklady (8-10 pro každý typ) nekorektní argumentace v reálné komunikaci pro jednotlivé typy kvaziargumentace. Tj.pro vyhrožování, působení na city, společenský apel, individuální apel, dovolání se autority. Uveďte i jiné příklady chybné argumentace např. argumentace s jazykovými vadami.

Uveďte zdroj vybraných ukázek komunikace (kdo to řekl/použil a v jaké souvislosti - kontext) a okomentujte o jaký typ nekorektní argumentace se podle Vás jedná a proč.

Zamyslete se nad důsledky takového způsobu komunikace, jakým způsobem byste Vy reagovali, pokud byste se s tímto způsobem komunikace potkali.

Zpracovaný POT zašlete před třetím tutoriálem na email: pikalkova.marcela@ujak.cz a na tutoriál ho přineste, prosím, vhodně svázaný v tištěné podobě (pro práci v hodině a archivaci)
Due date: Wednesday, 1 May 2013, 11:00 PM