potPráce opravovaná tutorem (POT č.2)

Vypracujte esej na jedno z těchto témat dle vlastního výběru:
1. Moc médií
2. Média a občanská společnost
3. Jsou média hlídacím psem demokracie?
4. Sociální specifika médií

Rozsah: max. 3 normostrany textu.